නිලංග දෑල, දියවඩන නිලමේකම ගත්ත හැටි. (Audio)


පසුගියදා පැවැති ඓතිහාසික මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ගිහි භාරකරු හෙවත් දියවඩන නිලමේවරයා තෝරාගැනීමේ නිලවරණයේදී නිලංග දෑල බණ්ඩාර දියවඩන නිලමේවරයා තමාට රුපියල් ලක්ෂ පහක අල්ලසක් ඡන්දය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ලබාදීමට තැත්කළ බව අවුකන රජමහා විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රවේලියේ ධම්ම කිත්ති හිමියන් මාධ්‍ය වෙත දුරකතනය ඔස්සේ ප්‍රකාශ කර තිබේ.

උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ අවස්ථා කිහිපයකදී එම මුදල් ලබා දීමට තැත් කර පසුව විහාරස්ථානයට පැමිණ තමන්වහන්සේට ලියම් කවරයක බහා විශාල මුදලක් ලබා දීමට තැත් කළ බවයි. මේ පිළිබඳව තමන්වහන්සේ නිලවරණය පැවැති දිනයේදී ඒ සඳහා සම්බන්ධ වූ පිරිස් වෙත ප්‍රකාශ කළ බවද උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර තිබේ. ‍

බෞද්ධයින්ගේ මුදුන් මල්කඩ බඳු ඓතිහාසික දළඳා මාලිගාවේ ගිහි භාරකත්වය යනු ඉතා වැදගත් තනතුරකි. එහෙත් මෙවැනි ආකාරයට එම තනතුර ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අල්ලස් ලබා දීම බෞද්ධ දර්ශනය අනුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය අනුවත් බරපතල වරදකි.

මේ පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරයාගේත්, බුද්ධශාසන අමාත්‍යවරයාගේත්, රජයේත්, පෙලිසියේත් අවධානය යොමු විය යුතු අතර කඩිනමින් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබේ.Powered by Blogger.