යහපාලනය ඛනිජ තෙල් විකුණයි.


ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව පෞද්ගලික අංශයට විකිනීම සඳහා වූ යෝජනාවක් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්යා ආර්.එච්.එස් සමරතුංග මහතා විසින් පසුගිය 17වෙනිදා ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට යොමු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව අතිවිශාල අලාභයක් ලබමින් සිටීම විකුණාදැමීමට ප්‍රධාන හේතුව බව හෙළි වේ. මෙය ඉන්දියානු IOC සමාගමට විකුනණු ඇතැයි වැඩිදුරටත් හෙළි වේ.

ඛනිජතෙල් සංස්ථාවේ සියළුම වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධව මේ සඳහා විරෝධය පළ කළ යුතු බව පසුගිය 22වන දින තීරණය කර ඇතැයි වෘත්තීයසමිති ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.


Powered by Blogger.