මහින්දගේ පුතාගේ CSN දයාගේ පුතෙකු අතේ.


මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට අයත්ව ඇති කාල්ටන් ස්පොර්ට් නෙට්වර්ක්ස් (CSN ) ආයතනය මේ වන විට ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධුරයක් උසුලන දයා ගමගේ ඇමතිවරයාගේ පුත්‍රයෙකු විසින් මිලදී ගැනීම සදහා කටයුතු කරනු ලබන බව වාර්තාවේ.

රාජපක්ෂවරු සමග මෙම ගනුදෙනුවේ මැදිහත්කරු වී ඇත්තේ ලොත‍රැයි මණ්ඩල හිටපු සභාපති, ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකු හිටපු සභාපති ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන ‍රැසක ඉහළ නිළතල ඉසුලූ උපාලී ලියනගේ මහතාගේ පුත් ව්‍යාපාරික මේනක ලියනගේ මහතාය. මේනක ලියනගේ මේවන විටත් එම රූපවාහිනී නාලිකාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයකු ලෙස කටයුතු කරයි.

මෙම රූපවාහිනී නාලිකාව සඳහා පසුගිය අතුරු අයවැයෙන් රුපියල් බිලියනයක දඩයක් නියම කරනු ලැබූ අතර මේ දක්වා ඒ ගෙවීමට කටයුතු කර නැත. මෙම ක්‍රීඩා නාලිකාව මිළදී ගෙන එය ක්‍රීඩා නාලිකාවක ලෙස පවත්වාගෙන යාමටනම් මෙම දඩ මුදලත් ගෙවිය යුතුව තිබේ. යම් හෙයකින් මෙම නාලිකාව දයා ගමගේ මිළදි ගන්නේ නම් මෙම දඩ මුදලද ගෙවිය යුතුව ඇත.

සී එස් එන් නාලිකාව ගොඩ නැගුවේ රාජ්‍ය දේපල යොදාගෙන බවටද බරපතල චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. පසුගිය රජය සමයේදී උපාලි ලියනගේ ද රාජ්‍ය දේපල අයතා පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූවකු වේ.


ලංකාඩේලි

Powered by Blogger.