මායාදුන්න යයි - ලාල්කාන්ත එයි.ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී හිටපු විගණකාධිපති සරත් මායාදුන්න මහතා අද (03දා) පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකර මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබේ.

තමන්ට පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට තිබෙන බැවින්, ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබාදෙන ලෙසට සරත් මායාදුන්නේ මහතා ඉල්ලීමක් කර ඇත.

සරත් මායාදුන්න මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වන මන්ත්‍රී ධුරයට පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ පක්ෂ ක්‍රියාකාරීත්වය ශක්තිමත් කළ හැකි සාමාජිකයෙකු පත්කරන බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සඳහන් කරයි.

අදාල සාමාජිකයා කවුද යන්න මෙතෙක් ප්‍රකාශයක් සිදුකර නොමැති වුවත්, පුරප්පාඩුව සඳහා හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතා පත්කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

එසේ නොමැති වුහොත් ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න හෝ පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක බිමල් රත්නායක මහතා පත්කිරීමට නියමිතය.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.