2016 අයවැය හිගය රු.බි. 1437


2016 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීම සඳහා රජයේ සමස්ත වියදම රුපියල් බිලියන 3,138 ක් හා ආදායම විදේශ ප්‍රධාන ඇතුළත්ව රුපියල් බිලියන 1,789 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තුගත කර ඇති බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවසුවේය.

අද (08දා) කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුව යෝජනා කරන දිනයකදී මෙම විසර්ජන පනත ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවයි. 


Powered by Blogger.