මෙගා පොලිස් එයි- බස්නාහිර හයට කැඩේ කොළඹ වගේ මහ නගර 7ක්.


රජය ක්‍රියාවට නංවන ‍'මෙගා පොලිස්' සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ යටතේ මුළු ‍රටේ ම ප්‍රධාන නගර 7 ක් කොළඹ නගරය මෙන් සියලු ම පහසුකම් ඇති උපාය මාර්ගික සැලසුම් සහගත තිරසාර නගර ලෙස නවීකරණය කිරීමට යයි. මේ වැඩපිළිවෙළ ලබන පෙබරවාරියේදී ආරම්භ වීමට නියමිත බව මහ නගර සංවර්ධන හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

මෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ බස්නාහිර පළාත සුවිශේෂී සංවර්ධන කලාප හයකට බෙදා වෙන්කෙරේ.

ඒ අනුව වැල්ලවත්ත සිට මෝදර දක්වා කලාපය වරාය නගර කලාපය ලෙසත්, මීගමුව, මිනුවන්ගොඩ, කටුනායක ප්‍රදේශය ගුවන් නගර කලාපය ලෙසත් මුලින් ම ඉහළම තාක්ෂණය හා අන් සියලු පහසුකම් සහිතව තිරසාර ලෙස සංවර්ධනය කෙරෙන බව මහ නගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ‍අතිරේක ලේකම මාධව වෛද්‍යරත්න මහතා පවසයි.

මීට අමතරව පරිපාලන නගර කලාප ලෙස කොට්ටාව, කඩුවෙල, කඩවත කෙරවලපිටිය යන ප්‍රදේශ ද සංවර්ධනය කෙරේ. ඒ සමඟම තාක්ෂණික නගර කලාපය ලෙස සංවර්ධනය කෙරෙන්නේ හෝමාගම මාලබේ ප්‍රදේශයි. පාරිසරික නගර කලාප ලෙස අගලවත්ත, මෝල්කාව, ලත්පඳුර, බදුරලිය යන ප්‍රදේශ ද වැවිලි කලාප නගරය ලෙස අවිස්සාවේල්ල, හංවැල්ල, පාදුක්ක ප්‍රදේශ ද සංවර්ධනය කෙරෙන බව වෛද්‍යරත්න මහතා පවසයි.

නව මෙගා නගර සංවර්ධන සැලසුම අනුව බස්නාහිර පළාතේ උප නගර 15 ක් පමණ උප නගර කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස තිරසාර ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ. හොරණ, පිළියන්දල, හෝමාගම, කොට්ටාව, කඩවත, කඩුවෙල රත්මලාන, මොරටුව, පානදුර වැනි නගර රැසක් කිරීමට සූදානම් වේවි.

ඊට අමතරව මේ සියලු නගරවල වාහන තදබදය අවම කිරීමට, අපද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්න ප්‍රවාහන අපහසුකම් අවම කිරීමට ද ජනතාවගේ සිතේ සතුව වැඩි කිරීමට ද නව මෙගා පොලිස් සැලැස්ම නව බලපෑමක් එල්ල කරයි.

Powered by Blogger.