ආණ්‌ඩුවේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ ගැන අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌.


නව ආණ්‌ඩුවේ මධ්‍ය කාලීන ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලබන මස මුල් සති දෙක ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ඉදිරි වසර දෙක තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් කෙටි කාලීන, මධ්‍ය සහ දිගු කාලීන වශයෙන් අදියර තුනක්‌ යටතේ විග්‍රහ කිරීමටද නියමිතව ඇත.

දින සියය වැඩ පිළිවෙළ යටතේ යෝජනා කරනු ලැබූ සහන සැලසීම ඇතුළු නව යෝජනා ඉදිරියටද ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්, කෙටි කාලීන වශයෙන්ද, මධ්‍ය කාලීන වශයෙන්ද නිදහස්‌ අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, ප්‍රවාහනය, මාර්ග සංවර්ධනය, ග්‍රාමීය සංවර්ධනය ආදී සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මක කරන බව ආණ්‌ඩුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක්‌ කීය.

මෙහි දිගු කාලීන අධියර යටතේ පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී යෝජනා කළ රැකියා දශ ලක්‌ෂයක්‌ බිහි කිරීමේ වැඩසටහන ඇතුළු නව ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමටද නියමිත බව එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

Powered by Blogger.