කොළඹ වාහන තදබදය අවම කිරීමට අළුත් පාරක්.


කොළඹ පවතින  දැඩි වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා සහ ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පරිපාලන නගරයේ ප‍්‍රවාහන පද්ධතිය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා බත්තරමුල්ල පොල්දුව සිට උඩුමුල්ල දක්වා නව මාර්ගයක් ඉදිකිරීමේ වැඩ ආරම්භ කිරීමේ උත්සවය අද (31) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා සහ මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ලේ දී සිදු කෙරින.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ව ක‍්‍රියාත්මක කරයි. මේ සඳහා වැයවන මුදල රු. මිලියන 316 කි.

මං තීරු 04 ක් යටතේ ඉදිවන මෙම නව මාර්ගය ඉදිකිරීම තුලින් බත්තරමුල්ල නගරය මගහැර මාලබේ හා කඩුවෙල නගරවලටත් කැළණියටත් පහසුවෙන් ගමන් කිරිමේ හැකියාව මහජනතාවට උදාවේ. 


Powered by Blogger.