මෛත්‍රී කටවුට් දැමූ අය කැදවයි.


එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව ඇමතීමෙන් පසුව දිවයිනට පැමිණි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීම සදහා පැවැත්වූ පිළිගැනිමේ උත්සවයට සමගාමිව කොළඹ නගරයේ ඔහු වෙනුවෙන් කටවුට් දැමූ පිරිස මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ජනාධිපති මන්දිරය වෙත කැදවා ඇතැයි වාර්තාවේ.

මෙසේ කටවුට් දැමූ පිරිස ජනාධිපතිවරයාගේ කිසිදු මැදිහත්වීමකින් සිදුනොවූවක් බවත් මේ පිරිස පෙර රාජපක්ෂ පාලනයේ ක්‍රියාදාමයන් අනුගමනය කරමින් සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ද පිම්බිම සදහා අනුගමනය කළ මෙම ක්‍රියාදාමය ජනාධිපතිවරයාගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක්වීමට ඉඩ ඇති බවද මාධ්‍ය වාර්තා පළ කොට සිටි. 

කෙසේ නමුත් හෙට දිනයේදී ඔවුන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හමුවට පැමිනීමට නියමිතව ඇත.

Powered by Blogger.