බොරු සාක්කි දුන්නාට රක්නා ලංකා ලොක්කෙක් ඉවතට.


බරපතල වංචා දුෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ බොරු සාක්කි ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නීතී මඟින් කටයුතු නොකර සිටීම සඳහා හේතු ඉදිරිපත් කිරීමට නියමව සිටින ’රක්නා ලංකා‘ ආරකෂක සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරි විශ‍්‍රාමික මේජර් ජනරාල් ගාමිණි ජයසුන්දර වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන ලෙස එම තනතුරින් ඉවත් කොට ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඔහුගේ ක‍්‍රියා කලාපය හේතුවෙන් ’රක්නා ලංකා‘ ආරක්ෂක සමාගම දැඩි අපහසුතාවයකට මෙන්ම අවමානයකට පත්ව ඇති බව සඳහන් කරමින් එහි සභාපති වික්ටර් සමරවීර මහතා මෙම පියවර ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

ගාමිණී ජයසුන්දර බරපතල වංචා දුෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ බොරු සාක්කි ලබා දී ඇති බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් නීතී මඟින් කටයුතු නොකර සිටීම සඳහා හේතු ඉදිරිපත් කිරීමට නියම නියම කොට ඇති බවත් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ ලේකම් ලැසිල් ද සිල්වා මහතා රක්නා ලංකා සමාගමේ සභාපති වික්ටර් සමරවීර මහතාට දැනුම් දී තිබිණි.

Powered by Blogger.