වංචා විමර්ශන කොමිෂමට මහින්දාගමනය වූ හැටි. (Video)


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ප‍්‍රකාශයක් ලබාදීම සදහා උදෑසන 8.30 ට පමණ මහා පරිමාණ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණියා. 

ඉකුත් ජනාධිපතිවරණ සමයේදී රාජ්‍ය රූපවාහිනි නාලිකාවක ප‍්‍රචාරය කළ දැන්වීම් වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම විමර්ශනය සිදු කෙරෙනවා 

අදාල වීඩියෝව පහතින් බලන්නPowered by Blogger.