ලෝක බැංකුවෙන් ලංකාවට වැඩි මුදල්.


ලෝක බැංකුවෙන් මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු වැඩිම මුදල මෙවර ලබාගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු පළ කරයි.

වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 400ක් ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙයි. එනමුත් මෙවර ඊට වඩා ඉහළ සහනයකින් ආධාර මුදල නංවා ගැනීමට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වේ.

අදත් (10) හෙටත් (11) පීරූ රාජ්‍යයේ, ලීනාවල පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්ෂික සමුළුවේදී මේ පිළිබඳ ජගත් ප්‍රජාව සමඟ කරුණු සාකච්ඡා කරන බව මුදල් ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා දිනමිණට ප්‍රකාශ කෙළේය.

ලෝක බැංකුව වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 400ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙයි. එම මුදලට වඩා මෙවර ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි රවි කරුණානායක මහතා විශ්වාසය පළ කෙළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා මානව හිමිකම් සුරැකීමට කටයුතු කොට තිබෙන ප්‍රශස්ත ආකාරය නිසා මේ වන විට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ ගෞරවය රටට ලැබී ඇතැයිද ඒ හේතුව මත වැඩි වශයෙන් ආධාර ලැබෙනු ඇතැයිද ඇමැතිවරයා විශ්වාසය පළ කළේය.

ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය වසර 40ක් තරම් වන දිගුකාලීන ණය ලෝක බැංකුව මෙරටට ලබාදෙයි. එමෙන්ම ණය ආපසු ගෙවීමට වසර 7ක සහන කාලයක් ලබා දී තිබේ.

අවම පොලී අනුපාත යටතේ ණය මුදල් ලබාදෙන ලෝක බැංකුවෙන් මෙවර ඊටත් වඩා පහසුකම් දිනා ගැනීමට රජයේ නියෝජිත පිරිස කටයුතු කරන බව ද ඇමැතිවරයා කීය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ලැබෙන මුදල් රටේ දිගුකාලීන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට යොදා ගන්නා බව ද ඇමැතිවරයා පැවසීය.

මේ සමුළුව සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු‍වේ අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් යන මහත්වරු ප්‍රධාන නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී වී සිටිති.

Powered by Blogger.