වැඩබලන විගණකාධිපති ඉවත් කිරීමේ සැලැස්මක්.
වසරකට වැඩි කාලයක සිට විගණකාධිපති තනතුරේ වැඩ බැලීමේ රාජකාරි කටයුතුවල නිරතව සිටින ඩබ්ලිව්.වී.සී. වික්‍රමරත්න මහතා ඉවත්කර, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට හිතවත් ව්‍යාපාරික ස්ථාන කිහිපයක කොටස් හිමි පුද්ගලයෙකු එම තනතුරට පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීහු සඳහන් කරති.

වසර දෙසීයයකට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇති විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ විගණකාධිපති තනතුරට පත්කිරීමේදී ඒ සඳහා තෝරාගනු ලැබුවේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කර ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරියෙකු බවද එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීහු පෙන්වා දෙති.

මේ අනුව විගණකාධිපති තනතුර පුරප්පාඩු වූ පසු දැනට දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන වඩාත් සුදුසුකම් සහිත නිලධාරියා වැඩ බැලීමේ තනතුරට පත්කළ බවත්, එම පත් කිරීම 2014 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිදු වූ බවත් විගණන නිලධාරීහු සඳහන් කරති.

අලුතින් පත් කිරීමට යන පුද්ගලයා කිසිදිනෙක විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කර නොමැති බවත්, ඔහු විදේශ රටවල සමාගම් සමග කටයුතු කරන අතර ලංකාව තුළ ඇති දැවැන්ත ව්‍යාපාර කිහිපයක කොටස්කරුවෙකු බවට හෙළි වී තිබෙන බවත් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීහු සඳහන් කරති.


Powered by Blogger.