ආණ්ඩුව බැටන් පොලු ගෙන්වයි.


රටතුළ ඇතිවිය හැකි මහජන උද්ඝෝෂණ සහ පෙළපාලි මැඩලීම සදහා පොලිසියට අවශ්‍ය බැටන්පොලු දහසක් විදේශයකින් ගෙන්වීමට රජය පියවර ගිනිමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තාවේ.

මෙම බැටන්පොලු විශේෂය රබර් වලින් නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර පහරදීමේදී තුවාල සිදු නොවන බවද, තැලීම් ඇති නොවන බවද වාර්තාවේ. එහෙත් පසුකාලීනව එම ප‍්‍රහාරයන්ට ගොදුරු වන්නන් විවිධ ආසාධනයන්ට ලක්විය හැකි බවද වාර්තාවේ.

ආණ්ඩුව එරෙහිව ගොඩ නැගෙන ජනතා හඩ යටපත් කිරීමට මෙවන් කි‍්‍රයා මාර්ගයන්ට අවතීර්ණ වෙමින් පවතී. විශේෂයෙන්ම පසුගියදා HNDA සිසුන්ට එල්ල කළ පොලිස් ප්‍රහාරයෙන් පසුව මේ වනවිට ආණ්ඩුවටත් පොලිසියටත් බරපතල විරෝධයක් එල්ල විය. ඉදිරියේදී පොලිසිය එල්ල කරන ප්‍රහාරන්වලදී එම ජනතාවගෙන එල්ල වන විරෝධතාවය අවම කර ගැනීමට මෙවැනි උපක්‍රම භාවිතා කිරීම හරහා උත්සාහ ගනිමින් තිබේ.

මෙම බැටන් පොලු විශේෂය ගෙන ඒම සඳහා වන සාකච්ඡාවක් නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් සහ පොලිසියේ ඉහළ නිලධාරීන් අතර පවත්වා ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තාවේ.


Powered by Blogger.