හිටපු පොල් ඇමතිටත් වැඩ වරදින ලකුණු.


සිය බිරිඳගේ නමින් රජයේ ඉඩමක් බද්දට ලබාගෙන රජයේ මුදල්වලින් එය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් රජයට රුපියල් කෝටි 1 1/2කට අධික පාඩුවක් සිදුකළ බවට බරපතළ වංචා සහ දූෂණ කොමිසමට ලැබී ඇති පැමිණිල්ලකට අදාළව ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා හිටපු පොල් කර්මාන්ත ඇමති ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා හෙට (03දා) වැනිදා කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

රජයේ ඉඩමක් සිය බිරිඳගේ නමින් බද්දට ලබාගෙන රජයේ යන්ත්‍රෝපකරණ, රාජ්‍ය සේවකයන්, මෙන්ම රාජ්‍ය මුදල් යොදවා එම ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම තුළින් රජයට රුපියල් කෝටි 1 1/2කට අධික පාඩුවක් සිදුකොට ඇතැයි කොමිසම විසින් තොරතුරු හෙළිකරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ, සේවකයන්, ආදිය යොදවනු ලැබ ඇත්තේ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් බවටද කොමිසම විසින් වැඩිදුරටත් තොරතුරු හෙළිකරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.Powered by Blogger.