කේ.පී ඉන්දියාවට.


රජිව් ගාන්ධි ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන විමර්ශනයේදී, එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට මූල්‍ය ආධාර කළේ යැයි චෝදනා ලැබ සිටින සෙල්වරාසා පත්මනාදන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට ඉන්දියාවේ විනය පිළිබඳ මෙහෙයුම් ඒජන්සිය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් අවසර ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මීට පෙර කේ. පී ගේ බැංකු තොරතුරු සහ ඔහුගේ සමාගම් පිළිබඳ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය බව එම ඒජන්සිය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට දන්වා සිටියත් යහපත් ප්‍රතිචාර නොලැබුන බව වාර්තා වේ. රජීව් ගාන්ධි ඝාතන කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ සඳහා  මාස හයකට පසු CBI විසින් තව කාලයක් බලාපොරොත්තු වූ අතර ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයෙන් අනුමැතිය ලැබෙනතුරු තවමත් බලා සිටී.

චෙන්නායි TADA අධිකරණයෙන් අදාළ අවසරය සහිතව MDMA විසින් රජීව් ගාන්ධි ඝාතනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ RC g(s)/1991 – SCB/MAC යටතේ සිදු කරනු ලබයි.

Powered by Blogger.