මහින්ද මහින්දගේම පඩි වැඩි කර ගත් හැටි.


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ තමන් ජනාධිපති ධූරයේ සිටින අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයාට හිමි වන මාසික වැටුප රුපියල් 25,000 සිට රුපියල් 97,500 ක් දක්වා වැඩිකර ගෙන ඇති බව හෙළි වේ.

2006 වසරේ ජූලි 01 වැනි දින සිට ඔහු මෙලෙස වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සිදු කර ගෙන ඇති අතර මේ බව හෙළි වී ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායකගේ හා මහින්ද රාජපක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ විශ්‍රාම වැටුප් අතර පරස්පරයක් තිබීම නිසාවෙනි.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මෙලෙස සිය මාසික වැටුප වැඩිකර ගෙන ඇත්තේ දිනකට රුපියල් දෙකෝටි පනස් ලක්ෂයක් ඉක්මවන මුදලක් අය වැය මගින් සිය වියදම් සඳහා වෙන්කරගෙන තිබියදී වීම විශේෂත්වයකි. හිටපු ජනාධිපතිවරිය විශ්‍රාම ගන්නා අවස්ථාවේදී ඇය සිය මාසික වැටුප ලෙස ලබා ගෙන ඇත්තේ රුපියල් 25,000ක මුදලකි. විශ්‍රාම යෑමෙන් අනතුරුව ලබා ගනු ලැබූ සම්පූර්ණ වැටුප විශ්‍රාම වැටුප ලෙස හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට හිමිවේ.

මේ අතර හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංගගේ මාසික විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 97,500 දක්වා ඉහළ නැංවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත යෝජනාවක් ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත්වී තිබෙන අතර එම යෝජනාව ඉදිරි සතියේ සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිත බව පැවසේ.

Powered by Blogger.