අයියෝ සිරිපාල - නිමල්ගේ යහපාලනයේ කෑලි කෝ?


යහපාලනයේ කෑලි නොමැති බවට පසුගියදා ප්‍රකාශයක් සිදු කළ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා නැවත යහපාලනය අනුව ක්‍රියා කරන බව ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

පසුගිය 14 වනදා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා බදුල්ල - ඇල්ල ප්‍රදේශයේ උත්සවයකට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ මේ වනවිට යහපාලනයේ කෑලිත් නොමැති බවයි.

කෙසේ වෙතත් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ වෘත්තිය සමිති නියෝජිත හමුවකට ඊයේ එක්වෙමින් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සඳහන් කළේ තමන් යහපාලනයට අනුව ක්‍රියා කරන බවයි.

Powered by Blogger.