රජය තනි මතයට ක්‍රියා කරන්නේ නෑ - රනිල්.


ජාතික විශ්‍රාම පාරිතෝෂික අරමුදල සම්බන්ධයෙන් රජය තනි මතයට ක්‍රියා නොකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන්ට ඊයේ (16) දැනුම් දුන්නේය.

අගමැතිවරයා පසුගියදා ඉදිරිපත් කළ රජයේ මධ්‍යකාලීන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තුළින් හඳුන්වා දෙන මෙම නව අරමුදල සම්බන්ධයෙන් වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින් සමඟ අරලිය ගහ මන්දිරයේ දී සිදු කළ සාකච්ජාවේ දී වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

වෘත්තිය සමිති පහළොවක නියෝජිතයෝ මෙම සාකච්ජාවට සහභාගි වුහ.

රජය මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ සෑම විටම වෘත්තිය සමිති සමඟ සාකච්ජා කර බැවින් අනියත බියක් ඇති කර නොගන්නා‍ ලෙස අගමැතිවරයා එහිදී අවධාරණය කළේය.පෞද්ගලික අංශයට විශ්‍රාම වැ‍ටුප් ක්‍රමයක් ඇති කරනුයේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ සේවක භාරකාර අරමුදලට හානියක් සිදු නොවන අයුරින් බව ද මේවා ජනතා සුබ සිද්ධිය අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන හෙයින් වෘත්තිය සමිතිවල එකඟතාව නොමැතිව ක්‍රියාත්මක නොකරන බවත් අගමැතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය.

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ සේවක භාරකාර අරමුදල මහ බැංකුවෙන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ නියෝජිතයෝ විරෝධය පළ කළහ. නව අරමුද‍ල සම්බන්ධයෙන් වන කෙටුම්පත බැලීමට අවස්ථාවක් සළසා දෙන ලෙස වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර එයට එකඟතාව පළ කළ අගමැතිවරයා කෙටුම්පත කියවා බලා විරෝධතා ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් ඒ අනුව සංශෝධන කළ හැකි බවත් අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහි දී පෙන්නා දුන්නේය.


Powered by Blogger.