හිල්ටන් අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලයට වහාම අස්‌වන්නැයි අගමැති දන්වයි.


හිල්ටන් හෝටලයේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලයට වහාම ඉල්ලා අස්‌වන ලෙසට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් දැනුම්දී තිබේ. එම අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලය අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා ඇති අගමැතිවරයා විසින් හේතූන් කියමින් නොසිට  වහාම ඉල්ලා අස්‌වන ලෙස පවසා ඇත.

වත්මන් අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලය ඉල්ලා අස්‌වූ පසුව ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් නව අධ්‍යක්‍ෂ මණ්‌ඩලයක්‌ පත් කිරීමට ද අගමැතිවරයා තීරණය කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

Powered by Blogger.