ස්විස් බැංකුවල මුදල් ලංකාවට ආයිත් ඇවිත්.


ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකුවල තැන්පත් කර ඇති මුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ තැන්පත් කරන ලෙසට රජය කළ ඉල්ලීමට යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබී ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසනවා. 

ඉදිරි අයවැය සම්බන්ධයෙන් විදෙස් මාධ්‍ය ආයතන නියෝජිතයින් සමඟ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 450 කට අධික මුදලක් එම ගිණුම් හිමියන් මෙරට බැංකුවල තැන්පත් කර තිබෙනවා.

Powered by Blogger.