නිමල්, දුම්රිය පාර හොර පාරෙන් ඉන්දියාවට දාලා.


මහව සිට වව්නියාව දක්වා ඇති දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරවම ඇමතිවරයා ඉන්දීය සමාගමකට ලබා දී ඇති බවට සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමය චෝදනා කරයි.

මෙම දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු දේශීය තාක්ෂණය සහ ශිල්පීන් යොදා ගත යුතු බවට 2015.08.05 දින පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබියදී ඇමතිවරයා මේ ආකාරයට කටයුතු කරන බවට දුම්රිය වෘත්තීය සමිත පවසයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් එස්.පී. විතාන මහතා

දුම්රිය මාර්ග අලුතින් ඉදිකිරීම, අලුත් වැඩියා කිරීම ඇතුළු කටයුතු සඳහා අති දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පීන්, ඉංජිනේරුවන්, සේවකයින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තිබියදී අධික මිලකට ඉන්දියානු සහ චීන සමාගම් වෙත දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීමේ කටයුතු ලබා දීමට තීරණය කිරීම ආණ්ඩුව විසින් සිදු කරන බරපතල අපරාධයක්.

විශේෂයෙන්ම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට දුම්රිය මාර්ගයක  කිලෝමීටරයක් අලුත්වැඩියා කිරීම රුපියල් කෝටි පහකට සිදු කළ හැකිව තිබියදී ඉන්දීය සමාගම් වෙත එම මාර්ගය කිලෝමීටරයක් අලුත්වැඩියා කිරීම රුපියල් කෝටි තිස් හතරකට ලබා දීමට කටයුතු කරලා. ඒවගේම රුපියල් කෝටි දොළහක් දහතුනක් පමණ මුදලකට අලුතින් කිලෝමීටරයක කොටසක් ඉදි කිරීමේ හැකියාව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තිබියදී එම මාර්ගය කිලෝමීටරයක් ඉදිකිරීමට රුපියල් කෝටි 104ක් පමණ දරාගත නොහැකි මුදලකට චීනයට ලබා දීමට වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා. යැයි පැවසීය.

Powered by Blogger.