වියදම් කරන සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීමට වැඩපිළිවෙලක්.


අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් දිනකට වියදම් කරනුයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 40-50 ක් වැනි සුළු මුදලක් බවත්, ඒ වෙනුවට ඩොලර් 150-250 ක් පමණ වැය කළ හැකි සංචාරකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළ යුතුව තිබෙන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය. අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී නව රජයේ මධ්‍යකාලීන ආර්ථික සැලසුම් පිළිබදව විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අගමැතිවරයා මෙසේ පැවසීය.

“සංචාරකයින් වැඩි කාලයක් රඳවා ගැනීඹ පිළිබඳව ද අපගේ අවධානය යොමු විය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ස්ථානගත කළ යුතු වෙනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධවීම සඳහා දැඩි මාර්ගෝපදේශක ක්‍රියාත්මක කරලීමත් වැදගත්. එසේම සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් ප්‍රතිපත්තියක් ද අවශ්‍යයි. කලාපීය වශයෙන් සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවීම, සංස්කෘතික සංචාරකයින්, ආගමික සංචාරකයින්, පරිසර සංචාරකයින් ආදී විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්“, යැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසංහ මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Powered by Blogger.