සජිත්, නාමල් ගිය පාරේම.


සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අයත් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ කටයුතු සිදු කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳව පසුගිය මහා මැතිවරණ සමයේ විවිධ තොරතුරු අනාවරණය වී තිබිණ. එම තොරතුරුවල මූලිකම දෙයක් වූයේ තම පක්ෂිකයන්ට දේශපාලන බලය යොදවමින් රාජ්‍ය බැංකු හරහා විශේෂ ණය පහසුකම් ලබා දීමට ක්‍රියා කිරීමය.

පසුගිය අගෝස්තු මැතිවරණයෙන් පසුව පිහිට වූ වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේද එම කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවෙමින් පවතින බව අනාවරණය වේ.

නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගෙ පුද්ගලික ලේකම් පී. සමරසිංහ නිකුත් කර තිබෙන ලිපියකින් හෙළි වන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 15ක බැංකු ණයක් ලබාගැනීමට කරන ලද බලපෑමක්ය.

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේදීද රාජ්‍ය ආයතනවලට මෙවැනි බලපෑම් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වූ අතර එහිදී හිටපු ජනාධිපති පුත් නාමල් රාජපක්ෂගේ නම නිතර නිතර කියවුණි.Powered by Blogger.