සජීන් වාස්ට හා බිරිඳට නඩු.


හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධනට හා ඔහුගේ බිරිඳට එරෙහිව එල්.ඕ.එල්.සී. සමාගම කොළඹ දිසා අධිකරණයේ නඩුපවරා තිබේ.

බොරැල්ලේ පිහිටි සජින් වාස් ගුණවර්ධනට අයත් බව පැවසෙන ගොඩනැගිල්ලක් පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිට ලබා දෙන බව පවසමින් එම සමාගමෙන් රුපියල් කෝටි 36කට අධික මුදලක් හිටපු මන්ත්‍රීවරයා ලබා ගෙන ඇති අතර එම ගොඩනැගිල්ල එල්.ඕ.එල්.සී. සමාගමට මේ වනතෙක් ලබා නොදීම නිසා සමාගම ඔහුට එරෙහිව නඩු පවරා තිබේ.

එම සමාගම ප්‍රකාශ කරන්නේ පසුගිය මාර්තු මාසයේදී මන්ත්‍රීවරයාගෙන් එම ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගනු ලැබුවත් මන්ත්‍රීවරයා පොරොන්දු වූ පරදි ගොඩනැගිල්ල ලබා නොදුන් බවය. එම නිසා සමාගමට සිදු වූ පාඩුව වෙනුවෙන් ගොඩනැගිල්ලට අමතරව මාර්තු මාසයේ සිට ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිය භාර දෙන දින දක්වා දිනකට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් මුදලක් ඔහුගෙන් අයකර දෙන ලෙසද අධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබේ.


Powered by Blogger.