ඇවන්ට්ගාඩ් නෞකාව නැත්තම් ගාලු වරාය ඉවරයිලු.


ගාලු නගරයේ ආර්ථිකය රඳා පවතිනුයේ ගාලු වරායේ නැංගූරම් ලා ඇති ඇවන්ට් ගාඩ් නෞකාව මත යැයි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා පැවසීය.

ඇවන්ට්ගාඩ් නැව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නියෝජිතයන් ගාලු නගරයේ රැඳි සිටීමත්, ඔවුන් ගාලු නගරයේ සිය අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමත් තුළ විශාල ආදායමක් ගාල්ලට ලැබෙන බවද අමාත්‍යවරයා කීය.
මෙම නෞකාවේ කටයුතු ඉතාමත් විධිමත් ආකාරයට සිදුවන බවත්, ජනතාවට මේ පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් නොමැති බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

අනිකුත් නැව් සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීමට අවි ආයුධ ලබාදෙන මෙම නෞකාව තුළ දවසේ පැය විසිහතර තුළම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සෙබලුන් 40-50 ක් අතර සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන බවද අමාත්‍යවරයා කීය.

මේ නැව තුළ ජනවාරි 08 දාට පසුව මේ දක්වා පෙර කටයුතු කළ පරිදි කටයුතු සිදුවන අතර, මෙම නැවේ එකදු අවියක් හෝ මෙතෙක් රාජසන්තක කර හෝ අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

දිනකට අවි සැපයුම් හුවමාරු 20-30 පමණ සිදුවන මෙම නැවේ කටයුතු නැවැත්විය නොහැකි බවද තිලක් මාරපන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය. Powered by Blogger.