විජයදාස සහ නිශ්ශංක කරන්නේ මොනාද?


අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සහ ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගම අතර ඇති සම්බන්ධය පිළිබඳව මේ දිනවල දේශපාලන කරලියේ උණුසුම් වාද විවාද පවතී.

ඒ කෙසේ වුවත් අප වෙත වාර්තා වන අන්දමට නම් විජ්දාස හා ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගමේ නිශ්ශංක යාපා සේනාධිපති අතර ඇති සම්බන්ධය අද ඊයේ එකක් නොවේ.

මොවූන් කලක පටන් ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන්ය.

නාවල ප්‍රදේශයේ ඇති විශාලතම ගොඩනැගිලි වලින් එකක් මොවුන් දෙදෙනා හිමිකාරිත්වය දරන සමාගමට අයත්ය. (නාවල ඩයලොග් ආකේඩ් පිහිටි ගොඩනැගිල්ල)

අප මීට වඩා යමක් සටහන් කරන්නේ නැත. මන්ද ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගමට සුදුහුණු ගෑම කෙසේ වීදැයි තීරණය කිරීම පාඨක ඔබ සතුය.

-GLP >>> http://goo.gl/AdJt4r


Powered by Blogger.