යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ අක්‍රමිකතා.


රටක ජීවනාලිය වන් තරුණ පරපුරේ හෙට දවස වඩාත් සුරක්ෂිත කරනු පිණිස මහඟු සේවාවක් ඉටු කරනු ලබන ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා පවත්වනු ලබන යොවුන් පාර්ලිමේනතුව අනාගත නායකයින් බිහි කරනු ලබන කදිම තෝතැන්නකි. 

2015 වර්ෂය සඳහා යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවට නියෝජිතයින් තෝරා ගැනීමේ මැතිවරණය 2015 නොවැම්බර් 07 වන දින මධ්‍යස්ථාන 334 දී පැවැත්වූ අතර මේ සඳහා දිවයින පුරා අපේක්ෂකයින්  657 ක්  ඉදිරිපත් වී තිබුණි.

මෙම මාතෘකාවට හේතු පාදක වන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ  රක්වාන මැතිවරණ කොට්ඨාසය නියෝජනය කරමින් අසත්‍ය  තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් තරඟ වැදුණු  එක් අපේක්ෂයෙකු ය.. යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අපේක්ෂයෙකුට තිබිය යුතු සුදුසුකම් පිළිබඳව ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛයේ 1.3 වගන්තිය යටතේ එම අපේක්ෂකයා තමා නියෝජනය කරන මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකු විය යුතුය..නමුත් ඔහු මෙවර යොවුන් පාර්ලිමේනතු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ රක්වාන මැතිවරණ කොට්ඨාසයෙනි.ඒ සඳහා මොහු රත්නපුර ඕපනායක 244B මල්මීකන්ද වසමේ ග්‍රාම නිළධාරීවරයා හරහා තාවකාලික පදිංචිකරුවෙකු ලෙස ග්‍රාම සේවා සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.එසේම මොහු නාම යෝජනා භාර දී ඇත්තේ ඕපනායක දකුණු හුණුවල පැහැසර අරුණ යෞවන සමාජ සභාපතිවරයා ලෙස වුවත් යොවුන් පාර්ලිමේනතු ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ ඔහුගේ නම සඳහන්ව ඇත්තේ මල්මීකන්ද ඇත්පවුර යෞවන සමාජය ලෙසිනි.

2015 යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ජන්ද හිමි නාමලේඛණයේ පරස්පරතා ඇත.එක්  ‍යෞවන සමාජයක රක්වාන ආසනයට අදාල නොවන ග්‍රාම නිළධාරි වසම් කීපයක තරුන තරුනියන් ඇතුලත් කර ඇති එහි විශ්වාසනියත්වය පිලිබඳ ගැටලු ඇත.2004 දී උපන් ලමුන් පවා එම ජන්ද හිමි නාමලේඛණයට ඇතුලත් කර ඇත.

යොවුන් පාර්ලිමේනතු මැතිවරණය සඳහා තරඟ කිරීමට අවශ්‍ය මූලික සුදුසු කම වන අපේක්ෂකයා තරඟ කරන මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ස්ථිර පදිංචියවත් නොමැති මොහු රක්වාන මැතිවරණ කොට්ඨාසය නියෝජනය කරමින් අසත්‍ය  තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇත. පිළිබඳව සියලුම සාක්ෂි සහිතව ලිඛිත විරෝධතාවක් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එරන්දක වැලියන්ගේ මහතාට යොමු කළද යම් යම් හේතු කාරණා මත ඇතැම් බලධාරින් මෙම සිද්ධිය යටපත් කිරීමට උත්සහ දරන බවක් විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග වලින් පෙනී යයි.

සත්‍ය වසන් කොට වංචාව දූෂණයට අත්වැල් සපයමින් මේ උත්සහ කරන්නේ තාරුණ්‍යයේ හෙට දවස සුරක්ෂිත කිරීමට ද? එසේත් නොමැති නම් විනාශ කිරීමට ද?

යහපාලනයේ වචන පරිසමාප්ත අර්ථයවත් නොදන්නා ඇතැම් නිළධාරීන් නිසා අපකීර්තියට පත් වන්නේ ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ ගරු අගමැති රනිල් වික්‍රමසංහ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ යහපාලන ආණුඩුවම නොව්ද? වගකිව යුතු නිළධාරීනි,මේ පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමු වේවා....Powered by Blogger.