මාදුළුවාවේ නාහිමි දේහය කතානායක භාර ගනී. (Breaking News)


සිංගප්පූරුවේ රෝහලක දී අපවත්වී වදාළ මාදුළුවාවේ සෝභිත නා හිමියන්ගේ දේහය මින් මද වේලාවකට පෙර යූඑල් 309 දරණ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානයෙන් දිවයිනට වැඩමවනු ලැබීය.

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරු පිරිසක් විසින් දේහය බාර ගනු ලැබීය.


10456006_10206502219972719_8686492848210642059_n 12191062_10206502221732763_4338089563406561122_n 12191070_10206502220692737_2735338149997841978_n 12191649_10206502223772814_1469359398172656741_n 12208279_10206502222452781_2865866866480288265_n 12219541_10206502220372729_9097806020600959429_n image1 image2 image4 image5 image6

Powered by Blogger.