මාරපනගේ අමාත්‍යාංශය සාගලට. (Exclusive)


අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතාට  නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යධුරය ද හිමිවනු ඇති බවට අරලිය ගහ මන්දිර ආරංචි මාර්ග වෙතින් Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

අද උදැසන මෙතෙක් එම අමාත්‍ය ධුරය දැරූ තිලක් මාරපන මහතා ඉල්ලා අස්විය. 

මේ අතර බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යධූරය සඳහා පුනුරුත්තාපන නැවත පදිංචි කිරීම් සහ හිංදු කටයුතු අමාත්‍යවරයාවන ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා පත්කිරීමට නියමිත බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Powered by Blogger.