රාජ්‍ය සේවයේ වසර 10 සපිරුණු සේවකයන්ට රජයෙන් සහන.


රාජ්‍ය සේවයේ වසර 10 කට වැඩි යහපත් සේවා කාලයක්‌ සම්පූර්ණ කරනු ලබන සේවකයන්ට නිවසක්‌, වාහනයක්‌ මිලදී ගැනීමට විශේෂ කුලී ගැනුම් දීමනාවක්‌ හඳුන්වාදීමට ආණ්‌ඩුව තීරණය කර ඇත. 

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස්‌ අනුව මෙම දීමනා ක්‍රමය හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර එයින් වාහනයක්‌ මිලදී ගන්නේ නම් ඊට අදාළ ගෙවීම සහ මාසික වාරිකය දීමනාවක්‌ වශයෙන් වැය කිරීමට රාජ්‍ය සේවකයන්ට අවස්‌ථාව හිමිවේ.

මිලදී ගනු ලබන්නේ ඉඩමක්‌ හෝ නිවසක්‌ නම් ඊට අදාළ මූලික ගෙවීම කිරීමෙන් පසුව වාරික වශයෙන් එහි වටිනාකම ගෙවා දැමීමට රාජ්‍ය සේවකයාට දීමනාවක්‌ ද හිමිවේ. මෙලෙස වාරික සියල්ල ගෙවීමෙන් පසුව අදාළ වාහනයේ හෝ නිවසේ පරම අයිතිය රාජ්‍ය සේවකයාට හිමිවනු ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ යෙදෙන තරුණ නිලධාරීන් කළ ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර දක්‌වමින් අගමැතිවරයා විසින් මෙම නව ක්‍රමය හඳුන්වා දෙයි. මෙම ක්‍රමය හඳුන්වා දීමෙන් පසුව රාජ්‍ය ආයතන සඳහා කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය අවසන් වෙනු ඇතැයි ආණ්‌ඩුවේ ප්‍රකාශකයෙක්‌ කීය. 

Powered by Blogger.