2020 දී ඇඩ්රස් නැතිවෙන කෙනා...? (Video)


2020 මැතිවරණයේදී බන්දුල ගුණවර්ධනලාට ඇඩ්රස් නැතිවන බව කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මේ අදහස් පළකලේ කොලොන්නාව ප්‍රදේශයේ මාර්ගයක් සංවර්ධණය කර ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ අවස්ථාවකට සහභාගී වෙමිනි.කට්ටිය මෙච්චර කෑ ගහන්නේ 2020 දී වෙන්න යන දේ හින්දද
Posted by S M Marikkar on Saturday, December 12, 2015
Powered by Blogger.