ලේක් හවුස් මිලියන 350කින් ගොඩ එයි.


පසුගිය පාලන සමයේදී ඇතැමුන්ගේ ප්‍රතිරූප ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් පත්තර මහගෙදර හෙවත් ලේක්හවුස් ආයතනයේ විශාල මුදලක් වැය කළ බවත් ජනවාරි 08 වනදා නව රජය භාර ගන්නා විට රුපියල් මිලියන 800ක බැංකු අයිරාවක් සමඟ භාරගැනීමට සිදුවූ බවත් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පෙරේදා (12) ප්‍රකාශ කළේය.

නව පාලන අධිකාරිය යටතේ එය රුපියල් මිලියන 450ක දක්වා අඩු කිරීමට හැකි වී ඇති බවත් ප්‍රතිරූප ගොඩනැගීමට මුද්‍රණය කළ පොත් ලේක්හවුස් ආයතනයේ ගොඩගසා ඇති බවත් ඇමැතිවරයා පැවසීය. පත්තර මහගෙදර හෙවත් ලේක්හවුස් ආයතනයේ ස්වර්ණමය යුගය එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලයේ පැවැති බවත් 2001-2004 කාලයේ රුපියල් මිලියන 289ක මුදල් සංචිතය සමග භාර දුන් ලේක්හවුස් ආයතනය යළි මුදා ගන්නේ මිලියන 800ක බැංකු අයිරාවක් සමඟ වීම පුදුමයට කරුණක් බව කරුණාතිලක මහතා පැවැසීය.

පසුගිය පාලනයේදී දිනමිණ පුවත්ප‍තේ මුල් පිටුව එක් පිංතූරයකට පමණක් සීමා වූ බව පැවසූ ඇමැතිවරයා ප්‍රතිරූප ගොඩනැගීමට උත්සාහ කිරීම හේතුවෙන් වසර දෙකක් තිබියදී ධුරයෙන් ඉවත්වී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස මගේ ඉදිරිපස අසුන් ගැනීමට සිදුවූ බවද ඇමැතිවරයා පැවසීය.

Powered by Blogger.