මේ කවුද? මොනවද කරන්නේ? (Special Photo)


"අතිශය වැදගත් ඡායාරූපයකි.. මේ ඡායාරූපය පි‍ටුපස කතාව ද අතිශය රසවත්ය. ඒක ඩීල් ගොඩක කතාවස්තුවක්.. අනුරව දන්න අඳුනන කෙනෙක් ඉන්නව නම් එයාට කියන්න.. මේ ගජමිතුරුකම තවත් හංගන්න බෑ කියලා.. මං කිව්වා කියලම කියන්න.. එතකොට එයා දන්නව වෙන්න යන දේ."

උපුටාගැනීම : Subhash Weerathunga Jayawardenaගේ ෆේස්බුක් ගිණුමෙනි.


Powered by Blogger.