බන්දුල ඉල්ලයි - මහින්දානන්ද බැහැ කියයි,


මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතාට අද (05) පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීමට හිමි විනාඩි 16ක කාලය ලබා ගන්නා ලෙස තමන් වෙත දැන්වූ බවත් එම නිසා එම කාලය ලබා දෙන ලෙසත් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධණ මහතා පැවසීය.

කෙසේ නමුත් මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහාගෙන් මේ සම්බන්දයෙන් විමසීමට පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා කටයුතු කර ඇති අතර එහිදී ඔහු පවසා ඇත්තේ තමන්ට හිමි කාලය ලබාදීමට නොහැකිබවය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැන්වූ අතර එහිදී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වූ අයුරු දැක ගත හැකි විය.

මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා තමන්ට වේලාව ගබාගන්නා ලෙස දැන්වූ බව ගුණවර්ධන මහතා සහ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයාට දැන්වුවද ඔහු නැවත නැවත් පැවසූවේ අළුත්ගමගේ මහතාට අයත් කාලය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාට ලබානොදෙන ලෙස දැන්වූ බවය.

Powered by Blogger.