මහින්දගෙන් ගත්ත අය මෙන්න.


ජනවාරි 8 වනදායින් පසු ජනාධිපති සංචිතයේ තිබුණු වාහන ජැක්සන් ඇන්තනී සහ උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලී, විමල් වීරවංශ, ඩලස් අලහපෙරුම, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම, මනුෂ නානායක්කාර   ඇතුළු 555 දෙනෙක් භාවිත කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පවසයි. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ඊයේ (03) පාර්ලිමේන්තුවේ දී  නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරමින්.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ට බලපත්‍ර හිමි වාහන- වෙනත් පුද්ගලයින්  භාවිත කර ඇති බවට කරුණු අනාවරණය උදෙසා  එම නම් ලැයිස්තුව හැන්සාඩ්  වාර්තාවට  ඇතුළත් කරන ලෙසයි සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ. 

විවිධ පුද්ගලයින් පත්කර ඔවුනට - එම වාහන ලබා දී ඇති බවයි  මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ.

මන්ත්‍රීවරයා ඉන් නම් කිහිපයක්ම  ප්‍රකාශ කළා. 

නළු නිළියන්, ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන්, මන්ත්‍රීවරුන්,  සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්, අනන්‍යතාව තහවුරුකර නොගත් පුද්ගලයින්, ස්වාමීන් වහන්සේලා, විහාරස්ථාන, ක්‍රීඩාංගන   මෙන්ම මූල්‍ය ආයතනයක් පිළිබඳවද  සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා එහි දී හෙළිකළා.


Powered by Blogger.