රජයේ ආයතනවලට යොවුන් කටයුතු නිලධාරියෙක්.


රජයේ අමාත්‍යාංශ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල යොවුන් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සඳහා නිලධාරියෙකු යෙදවිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. 

ඒ සඳහා කරුණු සොයා බැලීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුවක් ද පත් කරන බවයි තුන්වන යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිය අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද ප්‍රකාශ කළේ. 

Powered by Blogger.