ජනපතිට අගමැතිට 'සුහද කොකා' පෙන්වයි.


ජනපති, අගමැති සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් ‘සුහද කොකා’ චිත‍්‍රපටයේ විශේෂ දර්ශනයක් ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී සිනමා ශාලාවේ දී මෙම මස 10 වැනිදා රාත‍්‍රී 7.00ට පැවැත්වීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව මෙම චිත‍්‍රපට දර්ශනය පැවැත්වීමට නියමිතය.

දේශපාලනය තේමා කරගත් විනෝදාත්මක චිත‍්‍රපටයක් වන ‘සුහද කොකා‘ නැරඹීම සඳහා ජනපතිට හා අගමැතිට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීන් 225 දෙනාටම ආරාධනා කර ඇති බවත් මේ සියලූ දෙනා එකම සිනමා ශාලාවක එක්ව චිත‍්‍රපටයක් නැරඹීම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් වනු ඇති බවත් පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Powered by Blogger.