වැව හිස්වීමේ රහස. (Gossip)


අවුරැදු සිය ගණනක් පැරණි හුඟක් හීතල පළාතක තියන ලස්සන වැවක් එකපාරටම හිස් කළා... මේ වැව මේ සුන්දර නගරෙ අලංකාරම ස්වභාවික වස්තුව හැටියට තමයි සැලැකුණේ.

පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙ කොළඹින් ගිය "සී ප්ලේන්" පවා බස්සල සංචාරකයන්ට ඉක්මනට යන එන ගමන් පහසුව පවා සැලැසුණේ මේ වැවෙන් තමයි...

ඉතින් මේ ලස්සන වැව එක පාරටම හිස් වුණාම බලධාරීන්ගෙන් මාද්දිය කස්ටිය ඇහුව, අනේ මොකද මේ වුණේ කියල. ඒකට විවිධ බලධාරීන් විවිධ උත්තර දුන්නලු. එක්කෙනෙක් කිව්වෙ මේ වැවේ මඩ පිරිල. ඒක සුද්ද බුද්ද කරල පවිත්‍ර කිරීමේ යෝධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්ත කියලයි.

ඊළඟට තව එක්කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවම කිව්වෙ අනේ බලන්නකො මේ වැව තැන් තැන්වලින් හිල්වෙලා වතුර කාන්දු වෙනව, ඒක වළක්වන්නයි මේක කරන්නෙ කියල. ඒත් මේ කතා මැද පළාතෙ ජනතාව කියන්නෙ මේ නිලධාරීන්ගෙ කතා සේරම මවාපෑම් කියලයි. 

එයාල කියන හැටියට රටේ ලොකුම පවුලක සහෝදරයකුගෙ ඉඩමක් මේ වැව ළඟ තියෙනවලු. ඒක සුපිරි ඉදිකිරීමක් කරන්න අත්තිවාරම් දාන්න ගියාම වැවේ වතුර මට්ටම ඉහළ නිසා ලොකු බාධාවක් ආවලු. ඒකට ප්‍රතිකර්මයක් හැටියට වැව හිස් කළා කියලයි ජනතාව නම් කියන්නෙ. ඉතින් ඒක රටට කියන්න අමාරැ හින්දා සංවර්ධන බෝඩ් එක ඉස්සරහින් ගැහුව කියලයි ආරංචිය යන්නෙ.


Powered by Blogger.