එදා මෙහෙමයි අද මෙහෙමයි. (Gossip)


නිදහස් චතුරශ්‍රයෙ ව්‍යායාම මන්තීරැවෙ සාමාන්‍ය ජනතාව වගේම මැති ඇමැතිවරැත් දුවනවා...

පසුගිය දවසක උදේ පාන්දර මේ ව්‍යායාම මන්තීරැවෙ ආණ්ඩුවෙ ඇමැති සයිස් දෙන්නෙක් ටික වෙලාවක් ව්‍යායාම කරලා පැත්තට වෙලා විවේක ගත්තලු...

මෙහෙම උන්නැහේලා විවේකෙන් ඉන්න කොට ඔන්න පාර්ලිමේන්තුවෙ ඉන්න තරැණ මන්තිරි කෙනෙක් තනියම දුවනවලු...

මේ තරැණ මන්තිරිතුමා නාමල්තුමා බව දැක්කෙ ඈතට දුවලා ගියාටත් පස්සෙයි.

බලය තියන කාලෙ නාමල්තුමා දුවන කොට උන්නැහේ එක්ක දුවන්න තරැණ මහලු විවිධ කස්ටිය හිටියා... ඒ කාලෙ සමහරැ නාමල් දුවන්න එන වෙලාව හරියට බලාගෙන එයා එක්ක දුවන්න ආවා...

ඒත් දැන් නාමල් තනියම දුවනවා. අර පිරිවර කවුරැවත් නැහැ...

මේ දර්ශනේ දැක්ක රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙත් හිටපු ඇමැතිතුමා තමන් එක්ක හිටපු අනෙක් ඇමැති සගයට මෙහෙම කිව්වා...

"මහින්ද මහත්තය බලයෙ ඉන්න කාලෙත් මේ ගොල්ලො ඔය විදියට හැසිරැණා නම් තාත්තා තවමත් ජනාධිපති පුටුවෙ ඉන්නවා"

ඒක අහපු අනෙක් ඇමැති "හ්ම්.... හ්ම්... එක තමයි" කියල මඳ සිනාවක් දාලා යන්න ගියාලු.

Powered by Blogger.