රජයේ ලොකු පුටු රැසක්‌ හෙල්ලෙයි.


රාජ්‍ය ආයතන රැසක ප්‍රධාන පෙළේ තනතුරුවල වෙනසක්‌ ඇති කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී ඇති බව ද ජනවාරි මාසයේදී මෙම වෙනස ඇති වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව ද රජයට සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ වෙනස්‌ කිරිමට අමාත්‍යාංශ 04 ක ලේකම්වරුන් ද අයත් වන බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය. මෙම ලේකම්වරුන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ විෂයභාර අමාත්‍යවරුන් ජනාධිපතිවරයාට ද පැමිණිලි කර වෙනත් ලේකම්වරුන් පත් කර දෙන ලෙස ද ඉල්ලීම් කර ඇති බව ද ඒ අනුව දැනට සංචිතයේ සිටින දක්‍ෂ නිලධාරීන් තිදෙනෙකු හා දැනටමත් ප්‍රබල අමාත්‍යාංශයක සේවය කරන අතිරේක ලේකම්වරයකුටද ජනවාරි සිට අමාත්‍යාංශ ලේකම් තනතුරු හිමිවීමට නියමිත බව ද රාජ්‍ය ආයතන කීපයක ප්‍රධාන පෙළේ තනතුරුවල ඇති කළයුතු වෙනස්‌කම් සම්බන්ධයෙන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අදාළ අමාත්‍යවරුන් සමඟ අදහස්‌ හුවමාරු කර ගෙන ඇති බව ද රජයට සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Powered by Blogger.