මහින්ද සුදු වෑන් පිළිගනියි.


තමාගේ කාලයේ තිබූ සුදු වෑන් දැන් නැති බවත් දැන් ඇත්තේ කලු ඩිෆෙන්ඩර් පමණක් බවත් හිටපු ජානාධිපති කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව පවසා සිටියේ පසුගියදා හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීවරියගේ ඩිෆෙන්ඩර් රථයකින් ඇයගේ ආරක්ෂකයින් විසින් තරුණයෙකු පැහැරගැනීමේ සිදුවීම පාදක කරගනිමින් මාධ්‍ය වේදියෙකු නැගූ පැනයකට පිළිතුරු දෙමිණි.

Powered by Blogger.