බස්නාහිර සංවර්ධනයේ අරමුණ අගමැති හෙළි කරයි. (Photos)


බස්නාහිර පළාත ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධානතම වෙළෙඳ නගරය බවට පත් කරන බව  අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

 අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ බස්නාහිර පළාත මහ නගරයක් ලෙස  සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළට අනුව එය ආසියාවේ ප්‍රධානතම නගරය බවට පත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි.

 කොළඹ මහ නගර සභාවේ  150 වැනි සංවත්සර සැමරුම් උත්සවය අමතමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පල කළේය.
Powered by Blogger.