ස්වීස් කළු සල්ලි එළියට එන ලකුණු.


ස්වීස් බැංකු තුළ නීති විරෝධී ආකාරයෙන් තැන්පත් කර තිබෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ තොරතුරු ලබන වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට ස්වීස් රජය එකඟ වී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙතෙක් ස්වීස් බැංකු තුළ මුදල් තැන්පත් කරනු ලැබූවන්ගේ රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කිරීම එරට රජය මඟින් සිදු කළ අතර පසුගිය දිනෙක ස්වීස් පාර්ලිමේන්තුව මෙලෙස මුදල් තැන්පත් කර තිබෙන පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු හෙළි කිරීමේ පනතට අනුමැතිය ලබා දීමත් සමග මෙම තොරතුරු මුදා හැරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

ස්වීස් බැංකු තුළ මුදල් තැන්පත් කර ඇති පුද්ගලයින්ගේ  ලැයිස්තුවේ ඉදිරියෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයින් රැසකගේ නම් සඳහන් බවත් ඒ අතර ප්‍රබල දේශාපාලන චරිත රැසකගේ නම්ද ඇතුළත් වී තිබෙන බවත් වාර්තා වේ.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ඇතුළු නීති විරෝධී ආකාරයෙන් මුදල් රැස්කරනු ලැබූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 200ක් පමණ ස්වීස් බැංකු තුළ මුදල් තැන්පත් කර ඇති බවට අනුමාන කෙරේ. එම මුදල ප්‍රෑන්ක් බිලියන 2කට අධික බවද පැවසේ.

Powered by Blogger.