'වරාය නගරයේ නයිට්‌ රේස්‌ ට්‍රැක්‌ ඉදිකරන්නේ නෑ' (Video)


වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම චීනයට බාරදුන්නත් එම ඉඩමේ සින්නක්‌කර අයිතිය කිසිදු රටකට හෝ සමාගමකට ලබාදෙන්නේ නැතැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කරයි.

එජාප මන්ත්‍රී එස්‌. එම්. මරික්‌කාර් මහතා ඇසූ පැනයකට ද පිළිතුරු දෙමින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙරේදා (19 දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී එසේ කීය.

''නීතිය අනුවයි මේ ව්‍යාපෘතිය යළි ඉදිකරන්න භාරදුන්නේ. කලින් රජය අත්සන් කර ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබූ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට එහි කිසිදු ඉඩමක්‌ අයිතිව තිබුණේ නෑ. නයිට්‌ රේස්‌ ට්‍රැක්‌ එකක්‌ පමණක්‌ ලංකාවට පැවරීමට සූදානමින් සිටියා.

නව ව්‍යාපෘතිය යටතේ නයිට්‌ රේස්‌ ට්‍රැක්‌ ඉදිකරන්නේ නෑ. පරිසරයට හෝ වෙරළට හානියක්‌ වෙන්න ඉඩ දෙන්නෙත් නෑ.'' යයි ද අගමැතිවරයා පැවසිය.


මේ අවදානය "පෝට් සිටි" සම්බන්දවයි
Posted by S M Marikkar on Saturday, December 19, 2015
Powered by Blogger.