රන්ජන් රාජපක්ෂ බෙබිලට කන පැලෙන්න දෙයි. (Video)


වසීම් තාජුඩීන් ඝාතනයට පෙර පැහැරගැනීම සඳහා යොදාගෙන ඇත්තේ රතුකුරුස සංවිධානය විසින් ලබා දුන් ඩිෆෙන්ඩර් රථයක් යැයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා අද (04) පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරුව් කර සිටියේය.

එම රථය රතුකුරුස සංවිධානය විසින් සිරිලිය සවිය සංවිධානය වෙත ලබාදෙන ලද්ක් බවත් එහිදී රංජන් රාමනායක මහතා ප්‍රකාශකර සිටියේය.Powered by Blogger.