ලොව හොඳම 10 ට ශ‍්‍රී ලංකාවත්.


‘‘lonely planet’’ ජාත්‍යන්තර සඟරාව විසින් 2016 වර්ෂයට අදාළව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාව මගින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳවත් අවස්ථා කිහිපයකදී සඳහන් කර තිබෙනවා. 

ඒ අනුව සංචාරය කිරීම සඳහා ලොව හොඳම ස්ථාන 10 අතරට ශ‍්‍රී ලංකාවද තේරී පත්වී තිබෙනවා. 

එම රටවල් අතර පළමු ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ පැනමා රාජ්‍යයටයි. ආසියාතික රටවල් අතර එම ලැයිස්තුවේ ශ‍්‍රී ලංකාවට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නේපාලය සහ මියන්මාරය පමණක් වීමද විශේෂත්වයක්. 

ආසියාවේ හොඳම වෙරළ තීරයන් අතරට ශ‍්‍රී ලංකාවේ මිරිස්ස වෙරල තීරයද ඇතුළත්. සංචාරයට සුදුසු ආසියාවේ හොඳම පූජනීය භූමියන් අතරට ශ‍්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුරයද ඇතුළත්ව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

‘‘lonely planet’’ ජාත්‍යන්තර සඟරාවට අනුව ආසියාවේ හොඳම වන ජීවී කලාප අතරට උඩවලව ජාතික උද්‍යානයද ඇතුළත්. 

‘‘lonely planet’’ ජාත්‍යන්තර සඟරාව විසින් මාසිකව ලෝකයේ සංචාරය කිරීමට සුදුසුම ස්ථාන මෙලෙස නම් කරනු ලබනවා. 


Powered by Blogger.