චීනය පරදවා ඇමරිකාව ඉදිරියට.


ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කර ඇති රටවල් අතරින් දැනට ඉදිරියේම සිටින චීනය තව නොබෝ දිනකින් දෙවෙනි තැනට පත් කරමින් ඇමරිකානු සමාගමක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.5 ක දැවැන්ත ආයෝජනයක් සමඟ මෙරට ඛනිජ තෙල් පිරිපහදුවක් ඇරඹීම සඳහා ගිවිසුම් ගතව සිටියි.

ලොව විශාලතම ඛනිජ තෙල් පිරිපහදු වලට හිමිකම් කියන ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තය මුලිකව පිහිටි Fluor Corporation සමගම මෙලෙස හම්බන්තොට ඛනිජ තෙල් පිරිපහදුවක් ආරම්භ කිරීමට යයි. බොහෝ දුරට මෙහි ඉදිකිරීම් කරයුතු 2016 ජුනි මස ආරම්භ වීමට නියමිත අතර මෙහි නිෂ්පාදන කටයුතු 2018 අග පමණ වන විට ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. දිනකට බැරල් 100,000 ධාරීතාවයකින් යුතු මෙම තෙල් පිරිපහදුව දකුණු ආසියාවේ ඇති විශාලතම සහ ඇති නවීනතම පරිසර හිතකාමී තෙල් පිරිපහදුව බවට පත්වේ.  දැනට හම්බන්තොට වරාය ආසන්නයේන් අක්කර 500ක ඉඩම් මේ සඳහා වෙන්ක්කට ඇත.  

මෙම පිරිපහදුව තෙල් අපනයනය ඉලක්ක කර ආරම්භ කල ද මෙමගින් ශ්‍රී ලංකවට  තීරු බදු සහ නැව් ගාස්තු නොමැතිව ඍජුවම ලැබෙන බැවින් ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ. 

Powered by Blogger.