මෛත්‍රී අභිබවා මහින්ද දිනයි.


ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවට ලැබී ඇති Likes ගණනට වඩා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවෙහි Likes ගණන මේ වනවිට ඉහළ ගොස් තිබේ.

රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේ දී ඔහු වැඩිම ෆේස්බුක් මනාප ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන සිටි මෙරට දේශපාලනඥයා බවට පත්ව සිටි නමුත් පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වුණු සමයේ දී රාජපක්ෂ මහතාගේ පිටුවෙහි ලයික්ස් ගණන අභිබවා යාමට වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ පිටුව සමත් විය.

මැතිවරණ දින සවස 4.30 වන විට මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවට ලැබී තිබූ මනාප ප්‍රමාණය 729,538 ක් වූ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවට ලැබී තිබූ මනාප ප්‍රමාණය 713,606 කි.

නමුත් මේ වන විට වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ෆේස්බුක් පිටුවෙහි මනාප ප්‍රමාණය අභිබවා යෑමට හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පිටුව සමත් වී ඇති අතර මෙම ලිපිය ලියන අවස්ථාව වන විට මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ පිටුවෙහි Likes ප්‍රමාණය 825,211 ක් වන අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පිටුවෙහි Likes ප්‍රමාණය 825,460 කි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුව 2008 වස‍රේ දී ආරම්භ කළ එකක් වන අතර මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුව 2014 වසරේ ඇරඹූ එකකි.

Powered by Blogger.