පහේ කඩයීම් ලකුණු පිට වේ.කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ඇතුළුව ප්‍රධාන පාසල් කිහිපයක පහේ ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු සංශෝධනය කිරීමට අධ්‍යාපනය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ 6 වැනි ශ්‍රේණියට අතිරේක පංතියක් ආරම්භ කිරීමේ හේතුව මත කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ පිහිටි පහත නම් සඳහන් පාසල්වලට පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව සමත් දරුවන් ඇතුළත් කරගැනීමේ කඩඉම් ලකුණ සංශෝධනය කෙරුණි.

ඒ අනුව අදාළ කඩඉම් ලකුණු මට්ටම්වල සිටින දරුවන් පාසල් වෙත යොමුකිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ වනවිටත් කටයුතු යොදා අවසන්ය.

එම ලකුණු සටහන පහතින්,

කොළඹ රාජකීය - 183

කොළඹ ආනන්ද - 180

කොළඹ නාලන්ද - 178

කොළඹ ඩි. එස්. සේනානායක - 176

කොළඹ ඉසිපතන - 173

කොළඹ තර්ස්ටන් - 171

කොළඹ මහානාම - 169


පන්නිපිටිය ධර්මපාල - 172


Powered by Blogger.